O společnosti


O společnosti

Společnost Anbremetall a.s. slaví 20 let výročí
od jejího založení. Děkujeme tímto všem obchodním
partnerům za spolupráci a projevenou důvěru.

Fotogalerie z oslavy 20ti let výročí 


Společnost Anbremetall a.s. se zabývá recyklací
neželezných a železných kovů. Sídlo společnosti
se nachází v průmyslové zóně Rybníky nedaleko
města Dobříš.

Společnost Anbremetall a.s. zde působí již od
roku 1992 a od té doby si buduje silnou pozici v
oblasti recyklace především neželezných kovů
a to nejen v ČR, ale i zemích EU. V současnosti
je prosperující dynamickou firmou, jejímž cílem
je další rozvoj a modernizace v oblasti recyklace
surovin s důrazem na ochranu životního prostředí
a obnovitelné zdroje.

V roce 2008 společnost Anbremetall a.s. podala
žádost o poskytnutí podpory na spolufinancování
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Jedná se o projekt "Nákup technologie pro
zefektivnění zpracování kovového odpadu
".
Tento projekt byl v květnu roku 2009 schválen
a v současné době probíhá jeho realizace.