Historie
Historie


 

1991 založení společnosti
1992 přestěhování společnosti na adresu
současného sídla Rybníky 75, Dobříš 263 01
1996 uvedení do provozu nové linky
na zpracování stěrů
2000 zřízení nové chemické laboratoře
2001 změna právní formy společnosti
z komanditní na akciovou společnost
2006 zahájení trvalého provozu nové
linky na sušení hliníkových špon
2007 rekonstrukce skladovací haly
Krajský úřad vydal společnosti ANBRMETALL a.s. integrované povolení IPPC
2008 rekonstrukce skladovací haly
dostavba skladovacích boxů
zahájení příprav pro rekonstrukci linky Al stěrů
podání žádosti o dotace z fondů EU u Státního fondu životního prostředí