Služby

Služby


Společnost Anbremetall a.s. poskytuje svým klientům kompletní servis v oblasti výkupu, třídění a zpracování odpadů z neželezných a železných kovů včetně jejich dopravy a skladování.


Výkup odpadů neželezných a železných kovů v areálu Anbremetall a.s.:

výkup materiálu se provádí na certifikovaných
digitálních vahách o nosnosti 30t a 60t.
kontrolu vstupního a výstupního materiálu
provádějí kvalifikovaní pracovníci
kontrola deklarovaného složení se provádí
určením přesné analýzy materiálu v chemicko
fyzikální laboratoři vybavené spektrálním
analyzátorem
při příjmu i expedici je materiál kontrolován
přístrojem na zjišťování úrovně radiace

Výkup odpadů neželezných a železných kovů přímo v
provozovně zákazníka:

bezplatně přistavíme kontejnery dle Vašich
potřeb. Naše společnost vlastní více než 300
moderních kontejnerů s variabilitou 10 různých
druhů. Výběr druhu kontejneru, jeho přistavení
a intervaly odvozu jsou vždy důkladně
konzultovány s konkrétním klientem.

Zajištění dopravy a výměny kontejnerů vlastní autodopravou kdekoli v ČR a EU:

tuzemské a mezinárodní přepravy kusového zboží
tuzemské a mezinárodní přepravy celovozových zásilek
přepravy v režimu ADR

Vozový park:

kontejnerová vozidla s přívěsy
návěsy a přívěsy se sklápěním dozadu
plachtové návěsy
plachtové dodávky s přívěsem

Při přepravě zboží po EU se řídíme platnými normami, vybíráme odpovídající přepravní prostředek dle charakteru a druhu přepravovaného zboží v návaznosti na způsob nakládky a vykládky. Pro zefektivnění přeprav využíváme GPS systém satelitního sledování firemních vozidel v reálném čase, který umožňuje sledování a kontrolu pohybu vozidel, parametrů jízdy a monitorování činností řidiče.