Kontakt

Obchodní název společnosti: Anbremetall a.s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7336
Sídlo: Rybníky 75, Dobříš 263 01
IČ: 43003397
DIČ: CZ43003397
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 923 630 297 / 0100
Telefon: +420 318 533 111
Fax: +420 318 533 126
Email: info@anbremetall.cz

Fakturační adresa: fakturace@anbremetall.cz , faktury zasílejte pouze ve formátu pdf

Ředitel finančního úseku Ing. Dušan Nikel
Ředitel technického úseku Petr Brecka p.brecka@anbremetall.cz
Ředitel obchodního úseku Ing. Ivo Maiwald i.maiwald@anbremetall.cz
Ředitel výrobního úseku Josef Krubner j.krubner@anbremetall.cz
Ředitel správního úseku Ing. Jakub Marvan j.marvan@anbremetall.cz