O společnosti

Společnost Anbremetall a.s. se zabývá recyklací neželezných a železných kovů. Sídlo společnosti se nachází v průmyslové zóně Rybníky nedaleko města Dobříš.

Společnost Anbremetall a.s. zde působí již od roku 1992 a od té doby si buduje silnou pozici v oblasti recyklace především neželezných kovů a to nejen v ČR, ale i zemích EU. V současnosti je prosperující dynamickou firmou, jejímž cílem je další rozvoj a modernizace v oblasti recyklace surovin s důrazem na ochranu životního prostředí a obnovitelné zdroje.

V roce 2008 společnost Anbremetall a.s. podala žádost o poskytnutí podpory na spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o projekt „Nákup technologie pro zefektivnění zpracování kovového odpadu“. Tento projekt byl v květnu roku 2009 schválen a v současné době probíhá jeho realizace.