Výroba

Výroba je rozdělena do jednotlivých provozů, které umožňují efektivní třídění a zpracování odpadů dle konkrétních požadavků zákazníků.. Kvalita a složení jsou vždy pečlivě kontrolovány pomocí analýzy v moderní laboratoři.

Jednotlivé provozy:

Linka na zpracování stěrů
Hliníkové stěry vznikají při výrobě a zpracování hliníkových slitin v hutích a slévárnách. Naše linka umožňuje zpracování těchto převážně nebezpečných odpadů. Produktem zpracování je jednak kovový podíl pro výrobu hliníkových slitin a jednak speciální hliníkový granulát určený k dalšímu využití v hutním a stavebním průmyslu. Tato technologie je bezodpadová.

Linka na úpravu hliníkových špon:
V tomto zařízení jsou hliníkové špony nadrceny, řízeně vysušeny a následně zbaveny mechanického železa. Takto upravený materiál je používán jako vstupní surovina při výrobě slitin hliníku. Zařízení je vybaveno dopalovací komorou a vysoce účinným filtrem, splňuje nejpřísnější emisní limity a snižuje tak zátěž životního prostředí při recyklaci.

Hydraulické lisy, nůžky, plazmové řezačky, magnety a třídící pásy:
Ke krácení materiálu používáme hydraulické nůžky a plazmové řezačky. Pro rychlé a efektivní třídění materiálu jsme vybaveni moderními třídícími pásy. Výkonné magnety následně umožňují separaci železa od ostatních kovů. Na lisování vytříděného a upraveného materiálu používá naše firma vysokotlaké hydraulické lisy. Využití všech těchto zařízení má za cíl efektivní a kvalitní zpracování a třídění vykupovaných materiálů.

Skladovací haly a boxy:
Areál společnosti je vybaven skladovacími halami a zastřešenými boxy, které jsou určeny pro ekologické skladování a důsledné oddělení materiálů podle jednotlivých druhů.

Mechanizace:
Při třídění a úpravě materiálu je používána moderní manipulační technika. Samozřejmostí jsou vysokozdvižné vozíky, nakladače a bagry.

Laboratoř:
Ke zjištění chemického složení materiálu používá naše firma moderní laboratoř, která je vybavena spektrálním analyzátorem. Tato laboratoř slouží k důsledné kontrole kvality a složení nakupovaného a expedovaného materiálu.