Energetické úspory ve společnosti Anbremetall a.s.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016293:

Energetické úspory ve společnosti Anbremetall a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování kovového, primárně hliníkového odpadu ve společnosti Anbremetall a.s. Předmětem projektu je výměna starého překládkového rypadla ATLAS AB 1602 za nový stroj s obdobným výkonem, ale znatelně nižší spotřebou paliva a starého kolového nakladače O&K L6 za teleskopický manipulátor, který je vhodnější pro manipulaci s paletovými balíky kovového šrotu. Místem realizace je areál žadatele v obci Rybníky na Příbramsku.

Projekt řeší problém současného stavu překládkového rypadla, které je již za hranicí své životnosti. Jeho výkon je sice v absolutních číslech dostačující, ale v poměru na manipulovaný materiál, tedy tunu zpracovaného kovu, je již výrazně neefektivní. Starý kolový nakladač je v obdobném stavu jako rypadlo, ale navíc jeho využití zcela neodpovídá podmínkám zpracovny kovového šrotu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů žadatele. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možné zpracovávat a recyklovat kovový odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

  • snížení spotřeby energií

  • snížení emisí CO2

  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.